Programovací tahák

V programu jsou napsané příkazy.

Proměnná

var jedna_vec = 17, tri_veci = [1, 7, 35];

V každé proměnné je uložená nějaká hodnota, kterou můžeme číst a měnit. Slovem var říkáme počítači, že chceme vyrobit novou proměnnou – napoprvé ji označíme a pak už ji jen používáme bez tohohle slovíčka. Podtržítka v názvu proměnných jsou jenom pomůcka pro čitelnost, dvě proměnné z ukázky výše spolu tedy vůbec nesouvisejí.

Podmínka

if (podmínka) { kód... }

Pokud je podmínka true, kód se provede, jinak ne.

Někdy potřebujeme napsat něco na způsob „když x se rovná 10, tak...“. Jde o porovnání dvou hodnot, a zapíšeme ho pomocí dvou rovnítek jako if (x == 10). Znaménka „je menší“ a „je větší“ píšeme jednoduše, například if (x < 20).

Cyklus for

for (začátek; podmínka; krok) { kód... }

Nejprve se provede začáteční příkaz a zkusí se podmínka. Pokud podmínka platí, provede se kód a nakonec se spustí krok. Potom se znovu zkusí podmínka a pokud ještě platí, provede se kód a krok znovu, a tak pořád dokola.

Pomocí for cyklu můžeme například zařídit, aby se nějaký kód spustil desetkrát:

for (var i = 0; i < 10; i += 1)
Název proměnné a číslo jiné než desítku samozřejmě můžete vybrat podle svojí chuti. Takhle napsaný for cyklus potkáte každou chvíli.