Proměnná

Když si chceme v programu něco pamatovat, uložíme si to do proměnné. Každá proměnná má nějaké jméno a obsahuje nějakou hodnotu. Proměnných můžeme v programu používat, kolik chceme. Jméno proměnné může být skoro jakékoliv slovo.

var jméno proměnné = hodnota;

Slovíčko var počítači říká, že chceme vyrobit novou proměnnou, o které zatím v programu nebyla řeč. Každou proměnnou takhle stačí vyrobit jednou. Pokud chceme změnit obsah proměnné na jinou hodnotu, píšeme už jenom "rovná se":

jméno proměnné = jiná hodnota;

Do proměnné s názvem text jsme původně uložili "Původní hodnota", ale hned na následujícím řádku obsah změníme a proto se i varovná zpráva vypíše se změněným obsahem.

Vyzkoušejte si, co se stane, když příkaz alert(text) napíšete na jiné místo v programu.

Vlastnost

Každá hodnota má nějaké vlastnosti. Například vlastností textu je počet jeho písmen, a vlastností HTML prvku je jeho obsah. K vlastnosti se dostaneme tak, že mezi jméno proměnné a jméno její vlastnosti napíšeme tečku:

proměnná.vlastnost

Dokonce i každá vlastnost má nějaké vlastnosti, takže tímhle způsobem můžeme za sebe napsat několik dalších vlastností, všechny oddělené tečkou.

V téhle ukázce začínáme se stránkou, která obsahuje prvek <h1> pojmenovaný nadpis. Nejprve změníme jeho vlastnost textContent, a tím přímo přepíšeme text nadpisu. Na druhém řádku měníme jeho vlastnosti style vlastnost color, čímž změníme barvu textu.

To, že s prvkem nadpis můžeme přímo pracovat v Javascriptu, je velký fígl. Podívejme se podrobně, o co jde:

Názvy HTML prvků

Prvkům HTML můžeme přímo za tag dopsat nějaké další upřesňující podrobnosti. Teď pro nás je důležité id, protože tím můžeme každý prvek pojmenovat.

<tag id=proměnná> obsah HTML prvku </tag>

Takhle pojmenované prvky můžeme v programu rovnou používat jako proměnné, jak jsme viděli v ukázce výše.