Plány

  1. Namalovat gorily do terénu: canvas.drawImage(obrázek, x, y)
  2. Počítat rychlost a umístění banánu krok po kroku
  3. Házet banán z pozice hráče pod zadaným úhlem a danou rychlostí
  4. Určit, kdo vyhrál